Kursinnehåll

Kursinnehåll för kurs i Adobe InDesign i Stockholm:

Grafisk design i trycksaker utvecklas ständigt. Adobe InDesign hjälper dig på ett modernt och dynamisk sätt att framställa annonser, flyers, bok- och tidningslayout m.m. InDesign hjälper dig att effektivisera ditt arbete för att du ska slippa gå onödiga omvägar. Vi kommer även på denna InDesign grundkurs att besöka Photoshop och lära oss hur Photoshop och InDesign samverkar som en enhet.

Målgrupp:

Detta är en InDesign grundkurs som vänder sig till dig som arbetar med layout inom trycksaksproduktion av alla dess slag. Utbildningen vänder sig även till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom just trycksakshantering i den digitala världen. T.ex. Informatörer, marknadsförare, sekreterare, assistenter och andra medarbetare som arbetar med att marknadsföra sitt företag

Kursinnehåll för kurs i Adobe InDesign i Stockholm

Ni får lära er:

Du lär dig skapa olika annonser och layouts via InDesign. Och du lär dig arbeta med samtliga verktyg i InDesign och även skapa effekter, allt för att sedan kunna publicera dina alster i olika typer av media, främst inom trycksaksvärlden. Du får helt enkelt lära dig alla principerna för InDesign och hur det kan hjälpa dig bli bättre på layout med alla dess hjälpmedel.

Utbildningens upplägg:

InDesign Utbildningen i Stockholm, är en workshop, där du får lära dig att göra layout, textformatering och bildmonteringar utifrån de uppgifter som kursledaren lägger fram, det kommer även att finnas tid för eget kreativt arbete tillsammans med kursledarens hjälpande hand. Kurserna drivs av Black Eye Media AB.

Innehåll:

Vidare om Kursinnehåll för kurs i Adobe InDesign i Stockholm: Här är några ämnes punkter under kursens gång:

 • Grundläggande färglära med ICC-profiler
 • Skillnaden mellan CMYK och RGB
 • Begreppen PPI och trycksäkerhet
 • Samtliga grundläggande programfunktioner i InDesign
 • Textformatering
 • Styckeformatering
 • Begreppen; anfanger och ligaturer
 • Formatering av rubriker; ”knipning och spärrning”
 • Bild och objekthantering
 • Samtliga viktiga verktyg ur verktygspaletten.
 • Figursättning och bildhantering
 • Vektorverktyg
 • Färghantering för figurer och tecken; kant och fyllnadsfärg.
 • InDesign mallsidor med sidnumrering
 • Skuggning och andra effekter
 • Bildmontering och länkning
 • Packning av Indesign dokument
 • ”Preflight” och trycksäker PDF med rätt PPI och ICC-profil
 • Länka in Photoshop dokument
 • m.m

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA KURS
ace_vit_stor